Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THÁI MINH

CTY CP THÁI MINH

THAMICO

Số 25 - 25A, phố 81, phường Tân Quý, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

No 25 - 25A, No. 81 Street, Tan Quy Ward, District 7, Hochiminh City

www.thamico.com

84-028-37750888 / 8263662

84-028-37750666

Hội viên chính thức