Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LOGISTICS VĨNH TÂN

CTY CP LOGISTICS VĨNH TÂN

VINH TAN LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Suite 06.01, Block A, Rivergate Residence, 151-155 Ben Van Don, District 4, HCMC

0909-665 775

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022