Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CTY CP KHO VẬN MIỀN NAM

SOTRANS JSC

Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

No 1B Hoang Dieu Str., District 4, Ho Chi Minh City

www.sotrans.com.vn

84-028-38253009

84-028-38266593

Hội viên chính thức