Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG

CTY CP GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG

LP Express., JSC

5th Floor, No 9 alley 850 Lang Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi

https://lpexpress.com.vn/

0912-655 955

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021

CTY CP GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG