Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY CỔ PHẦN ALP LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ALP LOGISTICS

ALP LOGISTICS JSC

8th Floor, C land Tower, 156 Xa Dan 2 Street, Dong Da District, Ha Noi

www.alp.vn

84-024-35161648

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017