Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BIỂN XANH

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BIỂN XANH

BLUE OCEAN SHIPPING CORPORATION

SAV5 TẦNG 1 . 20, THÁP 5 THE SUN AVENUE SỐ 28 MAI CHÍ THỌ P AN PHÚ TP THỦ ĐỨC

www.bocean.vn

028.3943.5215

028.3826.9178

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019