Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI DH

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI DH

DH LOGISTICS CORP

P411, Dreamland Bonanza, No 23 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi city

www.dhlogistics.com.vn

84-024-32595528

84-024-32595529

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2013