Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI GOEX

CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI GOEX

GOEX TRANSPORT AND LOGISTICS CORPORATION

28 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM

http://goexgroup.com

028-3535 3375

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022