Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ EVEROK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ EVEROK VIỆT NAM

VIETNAM EVEROK INTERNATIONAL FORWARDING COMPANY LIMITED

24-26 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.everokgroup.com

0903 198 677

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023