Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vht Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vht Việt Nam

VHT VIETNAM TRADING SERVICES JSC

120 LÊ THÀNH DUY, PHƯỚC HIỆP, BÀ RỊA VŨNG TÀU

https://vhtlogistics.vn

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021