Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Chiều ngày 18/04/2018, tại trung tâm Adora Nguyễn Kiệm, TPHCM đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) và Trường Đại học Ngoại Thương (FTU).

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam là Ông Lê Duy Hiệp, chủ tịch Hiệp hội; bên phía Trường Đại học Ngoại thương là PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng dưới sự chứng kiến của đội ngũ nhân viên và các em học sinh trường FTU.

Nội dung hợp tác bao gồm:  Hợp tác trong nghiên cứu khoa học; Hợp tác trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác trong tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ.

Việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị nhằm kết hợp được thế mạnh của hai bên là học thuật và kinh nghiệm thực tiễn.Việc hợp tác này cũng thể hiện sự kết hợp giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Việc hợp tác này đặc biệt có ý nghĩa hơn khi Trường Đại học Ngoại thương vừa mở thêm chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế cho niên khóa 2018-2019.  

 

Với mục tiêu thực hiện kế hoạch hành động được Chính phủ phân công trong Quyết định 200/QĐ- TTg : “ Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực” cho ngành logistics Việt Nam” , Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam đã làm việc với nhiều trường đại học trên khắp cả nước, tư vấn về định hướng đào tạo và góp ý cho chương trình giảng dạy… Cho đến nay VLA đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ với Trường Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải , Trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Ngoại thương là cơ sở giáo dục thứ 6 kí kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội.  Viện nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam (VLI), đơn vị trực thuộc VLA được giao nhiệm vụ triển khai các thỏa thuận đang tích cực công tác triển khai các MOU đã kí.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics