Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN

Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN

Vào ngày 12-08-2018 tại thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây,Trung Quốc đã diễn ra sự kiện Ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN thuộc Hiệp hội Giao nhận Đông Nam Á gọi tắt là AFFA. Nội dung của việc ký kết về việc hình thành một liên minh hợp tác trong kết nối Vận tải Đa phương thức và ngành dịch vụ logistics.

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logisitcs Việt Nam (VLA) tham gia chương trình ký kết hợp tác lần này là ông Đỗ Xuân Quang-Phó Chủ tịch thường trực đồng thời là Trưởng ban Quan hệ Đối ngoại.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics