Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH LOGISTICS CẤP TỈNH (LCI) VIỆT NAM 2022

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH LOGISTICS CẤP TỈNH (LCI) VIỆT NAM 2022

Năm 2022, VLA phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các đơn vị nghiên cứu VCCI, Dream Incubator (DI) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) thực hiện Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh (LCI) Việt Nam.

Ngày ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hàng Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày14 tháng 2 năm 2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Quyết định với 61 nhiệm vụ được giao cho các Cơ quan Bộ, Ban, Ngành, Hiệp hội… phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy ngành dịch vụ logistics Việt Nam lên một tầm cao mới.

Trong các Nhiệm vụ tại Quyết định 221/QĐ-TTg được giao cho Hiệp hội VLA thực hiện có: Nhiệm vụ số  36 về hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ logistics và Nhiệm vụ 60 về Xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics và doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Bám sát việc thực hiện các Nhiệm vụ trong Quyết định 221/QĐ-TTg, đồng thời với mong muốn góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu việc phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam theo tinh thần tinh thần “Chuyển đổi số, Đổi mới, Sáng tạo” mà Đại hội Nhiệm kỳ VIII (2021-2024) của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam đã đề ra, VLA phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các đơn vị nghiên cứu VCCI, Dream Incubator (DI) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) thực hiện Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh (LCI) Việt Nam 2022.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh Việt Nam (Logistics Competitiveness Index – LCI)  là Chỉ số đo lường và đánh giá tốc độ phát triển, chất lượng, cơ sở hạ tầng, chính sách của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam về ngành kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam. Chỉ số LCI sẽ đem đến một bức tranh chung về ngành kinh doanh dịch vụ Logistics tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Cùng với tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, LCI sẽ được sử dụng để tham gia phản biện chính sách với chính quyền địa phương để cải thiện, phát triển ngành dịch vụ logistics phục vụ kinh doanh. Ngoài ra, con số và các đánh giá trong báo cáo chỉ số sẽ giúp Doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến LCI như là hỗ trợ quan trọng cho việc quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng sản xuất kinh doanh….Chỉ số LCI giúp truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội về ngành dịch vụ logistics.

Ngày 11/8/2022, Ban Chỉ đạo Dự án tổ chức Lễ Khởi động Dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh (LCI) Việt Nam 2022.

  Thời gian : 08 giờ 30 ngày 11/8/2022 (thứ Năm)

  Địa điểm: Hội trường tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP HCM.

Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh (LCI) Việt Nam 2022, qua đó có những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics tại các tỉnh, vùng của Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Dự án rất mong nhận được sự hỗ trợ, đồng hành nhiệt tình, tích cực từ các doanh nghiệp, hội viên VLA trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

Theo VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics