Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

Sáng ngày 14/08/2018, tại khách sạn Novotel TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (DVET); Biên bản thỏa thuận hợp tác  giữa VLA  và chương trình Aus4Skills của Chính phủ Úc và các biên bản thỏa thuận giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics và các trường cao đẳng nghề.

Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng đã đại diện cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ký kết chương trình hợp tác này cùng với Ông Lê Duy Hiệp- Chủ tịch VLA. Cùng tham gia chứng kiến sự kiện quan trọng này có Ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy và các chuyên viên thuộc Tổng cục; Ông Nguyễn Duy Minh , Tổng thư ký VLA;  Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ), Giám đốc Chí nhánh VCCI Hồ Chí Minh; Ông Michael Seldon, Giám đốc dự án Aus4Skills cùng đông đảo sự hiện diện của đại diện Ban Chấp hành VLA, đại diện các doanh nghiệp dịch vụ logistics và các trường cao đẳng nghề , các cơ quan thông tấn , báo chí và truyền hình. Sau lễ ký kết giữa DVET và VLA là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VLA và chương trình Aus4Skills, giữa VCCI và Aus4Skills và giữa sáu trường cao đẳng nghề với sáu doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Kể từ 2017, thông qua Chương trình Aus4Skills, Chính phủ Úc đang chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam áp dụng các bài học kinh nghiệm trong phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Úc với những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp với mô hình thí điểm là ngành logistics. Qua hơn một năm thực hiệndự án với sự tham gia của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cùng một số Hội viên tiên phong trong công tác đào tạo nhân lực, sáu trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai,  mô hình thử nghiệm Doanh nghiệp tham gia dẫn dắt công tác đào tạo nghề  đã bước đầu cho thấy một số kết quả khả quan, phù hợp với nhu cầu thực tiễn cấp bách của ngành dịch vụ logistics Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ thực tế đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và VLA đều nhận thấy nhu cầu cấp thiết về một chương trình hợp tác chính thức nhằmthúc đẩy sự hợp tác, gắn kết giữa đôi bên trong công tác đào tạo nhân lực về logistics, nâng cao vai trò, thể hiện trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp cũng như thúc đẩy sự  hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp Hội viên VLA với các cơ sở GDNN để đạt được sự tăng cường sự gắn kết với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, hình thành một cơ chế phối hợp để hai bên cùng tham gia vào công tác GDNN một cách hiệu quả, bền vững. Qua chương trình hợp tác này cũng sẽ phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ LogisticsViệt Nam với các cơ sở GDNN trong hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Hội viên VLA tham gia vào hoạt động GDNN với mục tiêu đạt được một nguồn cung nhân lực có kỹ năng và có thể làm việc ngay tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu khát nhân lực chất lượng cao của ngành.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics