Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “RỦI RO TRONG GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI GIAO NHẬN”

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “RỦI RO TRONG GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI GIAO NHẬN”

Ngày 22/12/2021, Ban Pháp luật của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA phối hợp với Công Ty Môi Giới Bảo Hiểm Bảo An (AEGIS) và Công Ty Bảo Hiểm QBE Việt Nam, tổ chức Hội thảo trực tuyến về “ Rủi ro trong Giao nhận hàng hóa & Bảo hiểm Trách nhiệm cho Người giao nhận” để Hội viên tìm hiểu thêm những giải pháp chuyển giao rủi ro trong quá trình kinh doanh của mình một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

 

Giao nhận vận tải  đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Giao nhận vận tải, đặc biệt vận tải đa phương thức là một loại hình kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh trong những năm gần đây.  Cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, ngành giao nhận vận tải ngày càng được mở rộng và phát triển với quy mô ngày càng lớn và thực sự trở thành một trong những cầu nối vững chắc cho các ngành kinh tế khác phát triển.

Cùng với xu thế phát triển của thị trường, Người giao nhận không chỉ đóng vai trò đại lý mà còn thực hiện vai trò người chuyên chở dịch vụ vận tải – người chuyên chở. Điều đó đồng nghĩa với việc Người giao nhận sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn, gánh chịu các rủi ro nhiều hơn.

Theo các quy định hiện hành thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cần phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho dịch vụ vận tải đa phương thức hoặc phải có bảo lãnh tương đương.

Thấu hiểu được những lo ngại về rủi ro và trách nhiệm của các Hội viên, Ban Pháp luật của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA phối hợp với Công Ty Môi Giới Bảo Hiểm Bảo An (AEGIS) và Công Ty Bảo Hiểm QBE Việt Nam, tổ chức Hội thảo trực tuyến về “ Rủi ro trong Giao nhận hàng hóa & Bảo hiểm Trách nhiệm cho Người giao nhận” để Hội viên tìm hiểu thêm các chương trình bảo hiểm nhằm có thêm lựa chọn những giải pháp chuyển giao rủi ro trong quá trình kinh doanh của mình một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về Tư Vấn Quản Lý Rủi Ro Và Bảo Hiểm (AEGIS) và Bảo Hiểm về Hàng Hải và Trách nhiệm (Công Ty Bảo Hiểm QBE).

Thông tin chi tiết chương trình:

Thời gian: 9h sáng thứ 4 ngày 22/12/2021

Hình thức: 100% trực tuyến qua Zoom

Link đăng ký tham dự: https://zoom.us/webinar/register/WN_ROJUuQh1Q62DsVavu2cjUw?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Theo Ban Pháp luật VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics