Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục hải quan

Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục hải quan

Ngày 8/10/2021, Ban Hải quan & Thuận lợi hoá thương mại (TLHTM) và Ban Công tác hội viên của Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam (VLA) sẽ phối hợp với Ban Pháp chế, VCCI và Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục hải quan – Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC”.

 

Thời gian qua, Bộ Tài chính mà cụ thể là Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đang chủ trì soạn thảo các văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Hải quan năm 2014. Theo ông Trần Đức Nghĩa, Trưởng Ban Công tác Hội viên VLA: Đây là những văn bản quan trọng đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và đặc biệt sẽ tác động lớn đến hoạt động khai thuê hải quan. Các văn bản dự thảo nói trên sẽ tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lô hàng xuất nhập khẩu hàng năm ở Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Ban Hải quan & TLHTM và Ban Công tác hội viên phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục hải quan – Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC”. Hội thảo nhằm hỗ trợ hội viên VLA và các hiệp hội ngành hàng nắm được nội dung các dự thảo, qua đó có các đóng góp ý kiến về nội dung các bản dự thảo mới nhất.

Trước đó, Ban Hải quan & TLHTM và Ban Công tác hội viên của Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam đã tổ chức họp nhiều lần để tổng hợp các ý kiến đóng góp cho các bản dự thảo mới nhất. Ngoài ra, Ban Công tác hội viên cũng đã trao đổi, làm việc với Ban Pháp chế, VCCI và Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về vấn đề này, cũng như phân tích và đánh giá đúng mức độ quan trọng của các văn bản dự thảo đến các hội viên.

Một số thông tin về hội thảo:

– Thời gian dự kiến: 8:30AM – 11:45AM ngày 08/10/2021

– Nội dung hội thảo: Giới thiệu các thay đổi tại dự thảo văn bản và các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia về thể chế chính sách, doanh nghiệp dịch vụ logistics.

– Thành phần tham dự: Tổ soạn thảo/Tổng cục Hải quan, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam, Hội viên Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt nam và các hiệp hội ngành hàng.

– Chủ trì hội thảo:

+ TCHQ: Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan

+ VLA: TS. Đặng Vũ Thành, Phó chủ tịch

+ CIEM: TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban

Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

+ VCCI: Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế

Theo VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics