Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Giới thiệu Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh Thông quan tại Việt Nam được hỗ trợ kỹ thuật bởi Liên minh Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu

Giới thiệu Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh Thông quan tại Việt Nam được hỗ trợ kỹ thuật bởi Liên minh Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu

Dự án Bảo lãnh Thông quan là một dự án của Liên Minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu ( GATF) được hỗ trợ bởi chính phủ các nước Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và Đức nhằm cung cấp các trợ giúp kỹ thuật cần thiết để giúp đỡ chính phủ các nước đang phát triển và kém phát triển triển khai các cam kết của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ WTO đã chính thức có hiệu lực ngày 22/2/2017. 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên được GATF chọn hỗ trợ kỹ thuật với đề xuất xây dựng một Hệ thống Bảo lãnh Thông quan hiện đại để đẩy nhanh quá trình giải phóng hàng hoá tại cảng, tiết kiệm chi phí thương mại, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách quốc gia và nâng cao tính tuân thủ của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành công xưởng sản xuất của thế giới.
Vào ngày 19/5/2017, tại Hội Thảo Kinh Tế “Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2017 và những năm tiếp theo” do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức, GATF đã ký Biên bản Ghi nhớ với Tổng Cục Hải quan để tiến hành triển khai hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hệ thống Bảo lãnh Thông quan tại Việt Nam.

 

Ngày 26/9/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1254/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một của quốc gia, Một cửa ASEAN, Cái cách công tác kiểm tra chuyên ngành và Tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó nêu rõ: Triển khai cơ chế bảo lãnh thông quan: – Năm 2018 và năm 2019, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan và triển khai thực hiện Đề án.” Trong thời gian tới đây, Tổng Cục Hải quan Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ ngành tiến hành lựa chọn mặt hàng, doanh nghiệp, cảng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tham gia làm bên bảo lãnh…để tiến hành thí điểm Bảo lãnh thông quan trong một năm. Dự kiến Đề án thí điểm chi tiết được trình trong kỳ họp Quốc Hội vào tháng 05/2019.

Vào ngày 10/12/2018 tại khách sạn Sheraton, TPHCM đã diễn ra buổi hội thảo Giới thiệu Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh Thông quan tại Việt Nam. Cùng tham dự với các chuyên gia hàng đầu của GATF có ông Đặng Vũ Thành-Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Hải quan Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã phát biểu khai mạc chương trình cùng rất nhiều Hội viên VLA là các Đại lý Hải quan quan tâm và tham gia hội thảo. Thông tin tóm tắt và các bài trình bày chi tiết đã được Văn phòng VLA gửi tới các Doanh nghiệp Hội viên.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics