Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

EXGO- Đơn vị cung cấp phần mềm giúp bạn lập kế hoạch, kết nối và khớp các đơn hàng cùng với các nhà vận tải.

EXGO- Đơn vị cung cấp phần mềm giúp bạn lập kế hoạch, kết nối và khớp các đơn hàng cùng với các nhà vận tải.

Công ty bạn có đang gặp phải các vấn đề sau:

– Cách làm việc giấy tờ thủ công mất nhiều thời gian, nguồn nhân lực và thường phát sinh lỗi?

– Các chuyến xe rỗng gây nên lãng phí lớn trong hoạt động vận chuyển?
– Sự gian lận gây nên bởi sự thiếu minh bạch trong hoạt động logistics?
– Sự thiếu trực quan trong việc theo dõi đơn hàng theo thời gian thực?

– Chuyến hàng trễ không được báo trước gây chi phí logistics cao?

EXGO – CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP CỦA BẠN 

Website: https://www.exgo.vn

Email: business.development@exgo.vn

 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics