Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Chúng tôi là CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU. Tên viết tắt (GLS) với tư cách là đại lý cho Global Feeder Shipping Pte.,Ltd tại Việt Nam. GLS vui mừng được thông báo chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ từ Hồ Chí Minh (VNSGN) khởi hành tại cảng SPITC đến SEA Gulf Service (SGS) qua các cảng và lịch trình như sau đây. Tàu GFS PEARL 02203 sẽ là chuyến đầu tiên khởi hành ngày 18 tháng 1 năm 2022 tại cảng SP-ITC.

 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics