Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

CÔNG BỐ GIỚI THIỆU SÁCH TRẮNG VLA 2018

CÔNG BỐ GIỚI THIỆU SÁCH TRẮNG VLA 2018

Nhân dịp kỷ niệm 25 ngày thành lập VLA, ngày 18-11-2018 VLA sẽ chính thức cho ra mắt Sách Trắng với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng thể khách quan về ngành dịch vụ Logistics Việt Nam qua các số liệu được nghiên cứu chứng minh cụ thể. Đồng thời thông qua White book để khuyến nghị những vấn đề cần thực hiện để kéo giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam như yêu cầu của Quyết định 200/QĐ-TTg, ngày 14/2/2017 đã ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics