Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Chuyển đổi số – Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng vùng Đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng 2024

Chuyển đổi số – Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng vùng Đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng 2024

Diễn đàn Logistics vùng là sự kiện kinh tế quan trọng được Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp DV Logistics Việt Nam (VLA) cùng các đơn vị liên quan tổ chức thường niên từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Năm nay, diễn đàn được tổ chức vào ngày 28/05, tại thành phố Hải Phòng với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng vùng Đồng bằng Sông Hồng”

Đây là lần thứ 5 diễn đàn logistics cấp vùng được tổ chức. Qua bốn lần tổ chức tại các Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Đông Nam Bộ, Vùng đồng bằng sông Cửu Long,… Diễn đàn đã khẳng định được uy tín, tạo sức hút lớn với các Lãnh đạo Bộ ngành, địa phương, các chuyên gia kinh tế từ các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các phóng viên báo chí truyền hình Trung ương và địa phương…

Diễn đàn Logistics Vùng Lần thứ V – Hải Phòng 2024 sẽ được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng Vùng đồng bằng sông Hồng”. Các Lãnh đạo Bộ ngành, chuyên gia kinh tế quốc tế và Việt Nam cùng với các quỹ đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp sẽ tham gia Diễn đàn và đưa ra những đánh giá độc lập, đa chiều về định hướng phát triển logistics của Vùng đồng bằng sông Hồng cũng như TP Hải Phòng; Nhận diện những điểm nghẽn trong chuyển đổi số logistics đề xuất giải pháp; Nhận định xu hướng chuyển đổi số logistics từ các bài học quốc tế kết hợp thực tiễn phù hợp điều kiện của ngành logistics Việt Nam nói chung và Vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng trong mối tương quan với bối cảnh phát triển của khu vực và thế giới. 

Thông tin chương trình Diễn đàn Logistics cấp vùng lần thứ 5

Diễn đàn cũng đề cập và phân tích các cơ chế, chính sách hiện hành của Việt Nam nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy thực thi chuyển đổi số ngành logistics tạo động lực tăng trưởng mới; Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành logistics theo hướng liên kết vùng, tận dụng lợi thế, cơ hội phát triển xứng tầm với tiềm năng; Sự tham gia trao đổi và phản hồi của đại diện các ban, bộ, ngành sẽ giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, xác thực thông tin và quyết định các định hướng phát triển phù hợp.… nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất, các dịch vụ hỗ trợ, cắt giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Kính mời quý Doanh nghiệp hội viên tới tham dự sự kiện quan trọng và ý nghĩa này.

Văn phòng VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics