Vietnam Logistics Business Association

SOUTH VAN PHONG INTERNATIONAL PORT JOINT STOCK COMPANY

SOUTH VAN PHONG INTERNATIONAL PORT JOINT STOCK COMPANY

SOUTH VAN PHONG INTERNATIONAL PORT JOINT STOCK COMPANY

số 9 đường quốc lộ 26B, tổ dân phố Mỹ Á, Ninh Thuỷ, Ninh Hoà, Khánh Hoà

http://svpp.vn

0908-568 687

1

Official member

Join VLA: 2023

SOUTH VAN PHONG INTERNATIONAL PORT JOINT STOCK COMPANY