Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP CẢNG QUỐC TẾ NAM VÂN PHONG

CTY CP CẢNG QUỐC TẾ NAM VÂN PHONG

SOUTH VAN PHONG INTERNATIONAL PORT JOINT STOCK COMPANY

số 9 đường quốc lộ 26B, tổ dân phố Mỹ Á, Ninh Thuỷ, Ninh Hoà, Khánh Hoà

http://svpp.vn

0908-568 687

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023

CTY CP CẢNG QUỐC TẾ NAM VÂN PHONG