Vietnam Logistics Business Association

FORWARDING TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

FORWARDING TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

FORWARDING TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

SL02-15, số nhà 22, đường 3-6/2 khu đô thị C2 Gamuda Gardens, Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

http://ftcvn.com.vn

094-556 8888

1

Official member

Join VLA: 2023