Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

FORWARDING TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

SL02-15, số nhà 22, đường 3-6/2 khu đô thị C2 Gamuda Gardens, Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

http://ftcvn.com.vn

094-556 8888

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023