Vietnam Logistics Business Association

VIETNAM SHIPPING SERVICES CORPORATION

VIETNAM SHIPPING SERVICES CORPORATION

VIETNAM SHIP CORP.

Số 396 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

No 396 Truong Sa Str., Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

www.vietnam-ship.com

84-028-35176068

1

Official member