Vietnam Logistics Business Association

TAN DAT TRADING AND MARINE SERVICES CO., LTD

TAN DAT TRADING AND MARINE SERVICES CO., LTD

TAN DAT TRADING AND MARINE SERVICES CO., LTD

341/1 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

https://tadamar.com

0903-332 529

1

Official member

Join VLA: 2022