Vietnam Logistics Business Association

OMORI KAISOTEN VIETNAM COMPANY LIMITED

OMORI KAISOTEN VIETNAM COMPANY LIMITED

OMORI KAISOTEN VIETNAM CO., LTD

Phòng 3B, Tầng 3, Toà nhà Nice, 467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Room 3B, 3rd Floor, Nice Building, 467 Dien Bien Phu Str., Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

www.omorivn.com.vn

84-028-38990592

Associate Member

Join VLA: 2016