Cần cơ chế cấp mã QR Code nhanh cho phương tiện vận tải

Trong bối cảnh hiện có khoảng 70% lượng xe vận tải container tại TP. Hồ Chí Minh chưa được cấp mã QR Code, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cho rằng thành phố cần sớm có hướng tháo gỡ trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TU. Nếu không sẽ làm đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng, không thể vận chuyển hàng hoá sản xuất, ùn tắc cản
Top