Điều kiện bất khả kháng thời dịch COVID-19

Tiếp theo những bài viết và hội thảo trước đây về bất khả kháng, ngày 24/8/2021 đã diễn ra Lớp đào tạo "Vận tải mùa COVID-19 và những lưu ý cho doanh nghiệp ngành Logistics" do Ban Pháp luật của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), VCCI, tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics và xin ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

CẦN ĐỘI TÀU BIỂN XỨNG VỚI TIỀM NĂNG KINH TẾ BIỂN

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sản lượng container thông qua cảng biển đạt trên 22 triệu TEU, với gần 700 triệu tấn hàng hóa. Tuy nhiên, đội tàu biển Việt Nam chỉ chiếm khoảng 7% thị phần, số còn lại nằm trong tay các hãng tàu nước ngoài. Vì vậy, việc Việt Nam phát triển đội tàu container lớn chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu là quan t
Top