Tân cảng điều chỉnh chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lấy hàng tại kho CFS

Kể từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 10/10/2021, kho CFS hàng nhập khẩu duy trì tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch (nguyên liệu dược phẩm, thuốc men, thiết bị y tế) và hàng hóa phục vụ cho khách hàng còn duy trì sản xuất. Các đại lý phải thực hiện cam kết: Các lô hàng này được đ&
Top