Khóa đào tạo nâng cao Lái xe Tiết kiệm nhiên liệu

GIZ là một tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ CHLB Đức với văn phòng chính khu vực Me Kong đặt tại Bangkok-Thailand. Mục tiêu các Dự Án của GIZ là nhằm tăng tính bền vững trong vận tải và logistics tại khu vực sông Me Kong thông qua các biện pháp sử dụng nhiêu liệu hiệu quả và an toàn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar,&
Top