Đại Hội thường niên Hiệp hội VLA 2021: Đoàn kết, khôi phục và phát triển sau đại dịch COVID-19

Sáng ngày (28/12), Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức Đại hội thường niên VLA 2021 với chủ đề "Đoàn kết, khôi phục và phát triển sau đại dịch COVID-19". Sự kiện đã tổng kết, báo các kết quả hoạt động trong năm 2021, đề ra kế hoạch năm 2022; đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp Hội viên thông qua trao đổi, thảo luận nhằm t

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021: Phát triển nguồn nhân lực - yếu tố then chốt của ngành logistics

“Phát triển nhân lực logistics” được chọn làm chủ đề chính của Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 do Bộ Công Thương tổ chức. Chất lượng nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics, góp phần thúc đẩy ngành logistics của Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới.
Top