Kỳ tích đất nước có sự đóng góp của ngành Logistics

Vị thế kinh tế Việt Nam trong thương mại quốc tế được củng cố và khẳng định. Trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu gặp khó khăn về nguyên vật liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm sau vẫn cao hơn năm trước, phản ánh
Top