CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN “VLA VÌ MIỀN TRUNG THÂN YÊU”

Miền Trung, nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và kinh tế còn nhiều khó khăn. Miền Trung cũng là vùng đất luôn gánh chịu nhiều trận thiên tai nhất cả nước. Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, “tất cả vì miền trung ruột thịt”, trong vài năm trở lại đây VLA đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ các gia đình tại các xã khó khăn của miền Trun
Top