HIỆP HỘI LOGISTICS ĐỊA PHƯƠNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS QUỐC GIA

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics (LSP) trên cả nước cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) kỳ vọng sự ra đời của các hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics địa phương sẽ quy tụ, kết nối các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ logistics tổng thể có giá trị gia tăng cao thông qua tăng cường liên kết, đóng góp vào sự phát triển chung của ng&a
Top