QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA (CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS) ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN NGÀY 05/9/2021

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh thông báo về Quy trình hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa (cung ứng dịch vụ Logistics) đăng ký cấp Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 25/9/2021.
Top