CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ: GIAO NHẬN HÀNG XUẤT CONTAINER ĐI MỸ THEO QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN HÀNG HẢI LIÊN BANG (FMC)

Ngày 18/11/2021, Ban Pháp luật, Ban Vận tải và Giao nhận (Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA) phối hợp tổ chức Chuỗi Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Giao nhận hàng xuất container đi Mỹ theo quy định của Ủy ban Hàng hải Liên bang (FMC)” với mong muốn nâng cao năng lực trong hoạt động giao nhận hàng hóa đường biển tuyến Mỹ cho các doanh nghiệp hội viên.

Hội Nghị về Cảng Biển, Hàng Không và Dịch Vụ Hậu Cầu Châu Á ngày 02-03/11/2021 (ALMAC 2021)

Hội Nghị về Cảng Biển, Hàng Không và Dịch Vụ Hậu Cầu Châu Á 2021 (ALMAC 2021), sự kiện quan trọng nhất trong ngành ở Châu Á, qui tụ các chuyên gia trong ngành từ tất cả các lĩnh vực trong chuỗi cung ứng và các shippers tham gia trao đổi thông tin thị trường mới nhất và khám phá các cơ hội kinh doanh tr&
Top