ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN VLA 2021: ĐOÀN KẾT, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 28/12/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) sẽ tổ chức Đại hội thường niên VLA 2021. Đây là sự kiện thường niên của Hiệp hội dành cho các doanh nghiệp hội viên (DNHV) nhằm tổng kết, đánh giá, cập nhật tình hình hoạt động của Hiệp hội và các DNHV; đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của DNHV thông qua trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy ph&am

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "RỦI RO TRONG GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI GIAO NHẬN"

Ngày 22/12/2021, Ban Pháp luật của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA phối hợp với Công Ty Môi Giới Bảo Hiểm Bảo An (AEGIS) và Công Ty Bảo Hiểm QBE Việt Nam, tổ chức Hội thảo trực tuyến về “ Rủi ro trong Giao nhận hàng hóa & Bảo hiểm Trách nhiệm cho Người giao nhận” để Hội viên tìm hiểu thêm những giải pháp chuyển giao rủi ro trong quá trình kinh doanh&
Top