Từ ngày 15/4/2021, Hiệp Hội VLA tiếp nhận hồ sơ ứng cử ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2024

Tháng 5/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức chương trình Đại Hội Tổng Kết Nhiệm Kỳ VII giai đoạn 2015 – 2020. Để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội nhằm lựa chọn ra ứng viên ưu tú tham gia vào Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2024, Ban Chấp hành Hiệp hội thông báo thông tin  ứng cử tham gia Ban Chấp hành VLA khóa tới.

Thư mời Hội viên VLA tham gia Đại Hội Tổng Kết Nhiệm Kỳ VII (21/05/2021)

Để tổng kết hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ VII (2015-2020), đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ VIII  (2021-2024), Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) trân trọng kính mời mỗi công ty hội viên 01 (một) đại diện tham dự Đại Hội Tổng Kết Nhiệm Kỳ.
Top