Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

54 Triệu Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

No 54 Trieu Khuc Str., Thanh Xuan District, Ha Noi

www.utt.edu.vn

84-024-38544264

84-024-38547695

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2018