Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

No 53 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

www.tdc.edu.vn

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2018