Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

PV OIL

14-18th Floor, Petro Vietnam Tower, No 1-5 Le Duan Street, District 01, HCMC.

www.pvoil.com.vn

028-3910 6990

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM