Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

MOL CONSOLIDATION SERVICE COMPANY LIMITED

MOL CONSOLIDATION SERVICE COMPANY LIMITED

MOL CONSOLIDATION SERVICE (VIETNAM) CO., LTD

Lầu 8, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM

https://prd-web.molconsolidation.com/mcsweb/mcswebhome/en-US/WebHome/

028-36223389

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021