Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG HẢI VINALINES

CTY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG HẢI VINALINES

VINALINES MMS

Số 282 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

No 282 Da Nang Str., Ngo Quyen District, Hai Phong City

www.vinalinesmms.com.vn

84-0225-3751345

84-0225-3751539

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2014