Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG QUY NHƠN

CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG QUY NHƠN

QUYNHON PORT LOGISTICS SERVICE COMPANY LIMITED

02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

https://www.quynhonport.vn

0932-454568

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022