Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH WORLDWIDE PARTNER LOGISTICS VIETNAM

CTY TNHH WORLDWIDE PARTNER LOGISTICS VIETNAM

WWP VIETNAM CO., LTD

FL 3rd, No 23/5/112 Hoang Quoc Viet str, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam

FL 15th, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam Str, Dist 10, Hochiminh City

0983-159 558

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022