Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VNG LOGISTICS

CTY TNHH VNG LOGISTICS

VNG LOGISTICS CO., LTD

A2 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

A2 Le Thi Rieng Str., THoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City

84-028-36200899

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018