Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VINATRAS

CTY TNHH VINATRAS

VINATRAS CO., LTD

No 208 Nguyen Trai Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.vinatras.com

84-028-39253000

84-028-39254000

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018