Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

CTY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

GLOTRANS

Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

www.glotransvn.com.vn

0903-218 280

+84 225 3836 866

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2010