Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VẬN TẢI Q. TẾ SEOUL VIỆT NAM

CTY TNHH VẬN TẢI Q. TẾ SEOUL VIỆT NAM

SEOUL INTERNATIONAL TRANSPORTATION VIETNAM COMPANY LIMITED

1st Floor, 06 Thang Long Str., Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

sitcvn.com

84-028-39976976

84-028-39976977

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017